2020-2021 KPSS Vatandaşlık Defteri Ders Notları Pdf İndir - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

2020-2021 KPSS Vatandaşlık Defteri Ders Notları Pdf İndir

19.02.2020
4.580
A+
A-
2020-2021 KPSS Vatandaşlık Defteri Ders Notları Pdf İndir

2020-2021 KPSS Vatandaşlık Defteri Ders Notları Pdf İndir

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “2020-2021 KPSS Vatandaşlık Defteri Ders Notları Pdf İndir” paylaştım.

 

2020-2021 KPSS Vatandaşlık Defteri Ders Notları Pdf İndir

 


 

 

 

“2020-2021 KPSS Vatandaşlık Defteri Ders Notları Pdf İndir” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Benden Size Küçük Notlar :))

1924 Anayasasındaki Değişiklikler:
1928: Devletin dini İslam’dır” ibaresi kaldırılmıştır.
1929: Toprak reformu yapılmıştır.
1930-1934: Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır. (Belediye(1930),
muhtarlık(1933) ve milletvekili seçimlerine katılma(1934))
1934: Seçmen yaşı 18’den 22’ye çıkarılmıştır.
1937: Laiklik ve diğer Atatürk ilkeleri anayasaya eklenmiştir.
1945: Anayasanın dili Türkçeleştirilmiştir.
1946: Çok partili hayata geçilmiştir.
1946: Seçimler 4 yılda bir yapılır maddesi eklenmiştir.
1946: Tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir.
1961 Anayasası’nın Özellikleri:
Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sistemi 27 Mayıs 1960’ta
yapılan darbe sonucu, darbeyi gerçekleştiren Milli birlik Komitesi’nin
girişimiyle Temsilciler Meclisi (Sivil Kanat) ile M illi Birlik Komitesi’nin (Askeri
Kanat) oluşturduğu Kurucu Meclis tarafından hazırlanmıştır.
Yasama yetkisi; TBMM ve Cumhuriyet senatosuna,
Yürütme yetkisi; Cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna,
Yargı yetkisi ise; Bağımsız Mahkemelere verilmiştir.
Sivil Kanat halk tarafından seçilmemiştir.
Millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan oluşan çift meclisli
parlamento oluşturuldu.
Parlamenter sisteme geçilmiş, Tek dereceli seçime karar verilmiştir.
Cumhurbaşkanının görev süresi 7 y ıld ır. Bir kişi bir defa Cumhurbaşkanı
olabilir kuralı getirilmiştir.
En demokratik ve liberal anayasadır.
MGK kurulmuş tur.
Millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan oluşan çift meclisli
parlamento oluşturuldu.
Parlamenter sisteme geçilmiş, Tek dereceli seçime karar verilmiştir.
Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır. Bir kişi bir defa Cumhurbaşkanı
olabilir kuralı getirilmiştir.
En demokratik ve liberal anayasadır.
Çoğulcu toplum yapısı geliştirilmiş.
Anayasanın üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. Böylece Anayasa Mahkemesi
kurulmuştur.
Temel haklar genişletilmiştir (en ayrıntılı biçimde düzenlenmiş). Sosyal
devlet ilkesi ilk kez kabul edilmiştir. Demokratik Devlet ilkesi de bu anayasada.
1961 anayasası insan haklarına dayalı devlet ilkesini benimsemiştir.
Hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılabilecektir.
Sosyal hak ve ödevler ilk defa sistematik olarak düzenlenmiştir.
İşçilere ve kamu görevlilerine sendika kurma hakkı tanınmıştır.
1924 Anayasası’nda cumhuriyetin nitelikleri olarak, cumhuriyetçilik,
milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık sayılmıştır. Oysa 1961
Anayasası’nda bu altı ilkeden halkçılık, inkılapçılık ve devletçilik kabul
edilmemiştir.Milliyetçilik ilkesi ise milli devlet olarak değiştirilerek kabul
edilmiştir.
Anayasa bunların yanında “insan haklarına dayalı devlet”, “demokratik
devlet”, “sosyal devlet” ve “hukuk devleti” gibi yeni temel ilkeleri kabul
etmiştir. Bu ilkelerden hukuk devleti gibi bazılarının temelleri önceki
anayasamızda da vardır. Oysa sosyal devlet ilkesi tamamen bu anayasa ile
benimsenmiştir.
Hakimlerin bağımsızlıklarını sağlamak üzere Yüksek Hakimler Kurulu
getirilmiştir.
Bu anayasa ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi
gibi yüksek mahkemeler tek tek düzenlenmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı 1961 Anayasasından itibaren kurulmuştur. Din
hizmetleri kamu hizmeti olarak sayıldığı için DİB genel idare içerisinde
sayılmıştır.
Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi ilk kez 1961
anayasasında kabul edilmiştir.
NOT: 1924 Anayasası yönetmeliklerden söz etmemiştir. 1961 Anayasası söz
etmesine rağmen, yönetmelik çıkarabilecek kurumlar arasında Başbakanlığı
saymamıştır.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.