2020-2021 TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK DERS NOTLARI PDF İNDİR - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

2020-2021 TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK DERS NOTLARI PDF İNDİR

19.02.2020
1.618
A+
A-
2020-2021 TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK DERS NOTLARI PDF İNDİR

2020-2021 TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK DERS NOTLARI PDF İNDİR

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “2020-2021 TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK DERS NOTLARI PDF İNDİR” paylaştım.

 

2020-2021 TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK DERS NOTLARI PDF İNDİR

 


 

 

 

“2020-2021 TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK DERS NOTLARI PDF İNDİR” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Benden Size Küçük Notlar :))

 

Olağanüstü Toplantıya Çağrılma:
Meclisin ara verme sırasında ve tatildeyken toplanmasına olağanüstü toplantı
denir. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Cumhurbaşkanı ile Meclis
Başkanına tanınmıştır. Cumhurbaşkanı, Meclisi kendiliğinden, ya da Bakanlar
Kurulunun istemi üzerine toplantıya çağrılabileceği gibi, Meclis Başkanı da ya
kendiliğinden, ya da milletvekillerinin 1/5’inin istemi üzerine toplantıya
çağırır.
İPUÇLARI
Anayasaya göre, aksine bir düzenleme yoksa, meclis üye tam sayısının en az
1/3’i ile toplanır.
Üye tamsayısı 550 olduğuna göre, toplantı yeter sayısı en az 184, karar yeter
sayısı en az 139’dur.
Salt çoğunluk, üye tamsayısının yarısından en az bir fazla olan çoğunluk
demektir.
Nitelikli çoğunluk: Meclisin veya anayasanın herhangi bir karar için önceden
belirlemiş olduğu karar sayısıdır. Ör; Siyasi partilerin kapatılmasında Anayasa
Mahkemesinin 11 üyesinden 7 üyesinin oyunun gerekli olması gibi.
MECLİS GÖRÜŞMELERİ VE OYLAM A
TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve görüşmelerin tam metni
“Tutanak Dergisi”nde yayımlanır.
Nitelikli çoğunluk halleri:
2/3 (367) veya 3/5 (330) karar yeter sayısı ile anayasa değiştirilir.
3/5 karar yeter sayısı ile genel ve özel af ilanı çıkarılır.
3/4 karar yeter sayısı ile cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı
yargılanma yolu açılır.
Cumhurbaşkanının vatana ihanet suçuyla yargılanmasında, teklif için meclis
üye tamsayısının 1/3’ünün karar için üye tam sayısının 3/4’ünün onayına
ihtiyaç vardır.
Salt çoğunluk ile;
S
Gensoru sonucu güven oylaması yapılır.
S
Yüce divana sevk edilir.
S
Devamsızlık nedeniyle milletvekilliği düşürülür.
S
Hükümetin kurulması için güven oylaması yapılır.
Oylama Türleri
İşaretle Oylama: Milletvekillerinin el kaldırmaları, ayağa kalkmaları veya
olumlu ya da olumsuz oy verenlerin ikiye ayrılarak sayılmaları biçiminde
yapılabilir. Eğer 5 üye ayağa kalkarak oylamaya itiraz ederse, salondaki oylar
olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılarak sayılır.
Açık Oylama: Üzerine milletvekillerinin adları ve seçim çevrelerinin yazılı
olduğu oy pusulalarının sandığa atılması veya elektronik oylama aracının
çalıştırılması veya ad okunarak kabul, red veya çekimser sözcüklerinden birinin
söylenmesi ile yapılır.
Gizli Oylama: Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan 3 ayrı renk yuvarlağın Meclis
kürsüsündeki kutuya atılması ile yapılır. Gizli yapılabilmesi 20 m illetvekilinin
isteminin Genel kurulca kabulüne bağlıdır.
O y Pusula Renkleri: Beyaz-Kabul, Kırmızı-Red, Yeşil-Çekimser.
Zorunlu gizli oylama:
Anayasa değişikliği teklifinin oylanması
TBMM Başkanlık seçimi
Yüce divana sevke ilişkin oylama
Meclis soruşturmasının açılıp açılmayacağına ilişkin karar verilmesi
Milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili kararlarda zorunlu gizli oylama yapılır.
NOT: Parlamento kararına “meclis kararı” veya “TBMM kararı” da
denilmektedir.
NOT: Parlamento kararları içerik olarak sınırlıdır. Her şey parlamento kararı
konusu yapılamaz. Ör; vatandaşlar için uyulması zorunlu, bağlayıcı, genel
hukuk kuralları parlamento kararıyla konulamaz.
TBM M ‘NİN GÖREV VE YETKİLERİ
Kanun çıkarmak, değiştirmek ve kaldırmak
Bakanlar Kurulunu denetlemek
Uluslar arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak (2004 Anayasa
değişikliği ile milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı
hükümler içermesi halinde uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri
esas alınır).
Genel ve özel af ilanına karar vermek (Ormanları yakıp yok edenler için af
çıkarılamaz) ve anayasada değişiklik yapmak (bu ikisi için 3/5 oy çokluğu
gerekir).

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.