2020-2021 VATANDAŞLIK KONU ANLATIM KİTABI DERS NOTLARI PDF İNDİR - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

2020-2021 VATANDAŞLIK KONU ANLATIM KİTABI DERS NOTLARI PDF İNDİR

19.02.2020
13.425
A+
A-
2020-2021 VATANDAŞLIK KONU ANLATIM KİTABI DERS NOTLARI PDF İNDİR

2020-2021 VATANDAŞLIK KONU ANLATIM KİTABI DERS NOTLARI PDF İNDİR

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “2020-2021 VATANDAŞLIK KONU ANLATIM KİTABI DERS NOTLARI PDF İNDİR” paylaştım.

 

2020-2021 VATANDAŞLIK KONU ANLATIM KİTABI DERS NOTLARI PDF İNDİR

 


 

 

 

“2020-2021 VATANDAŞLIK KONU ANLATIM KİTABI DERS NOTLARI PDF İNDİR ” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Benden Size Küçük Notlar :))

 

24 Yaöamanın aöliliğinin iötönalarıf
a- Cumhuıbailana ğ flaıaıname sş,f s l aönetmfvefoaağanü stüfhaaflanunfhülmündeflaıaıname
25 TBMM’nin ele aldığı konuyu doğrudani ilk elden düzenleyebilmeöif
a- Ya saman nfa saşaşğşfkşalfeaaşaşğşl
26 TBMM’nin üye tam öayıöıf
a- 550fk1995l
27 fMillet ekili(m ) öeçilme yeterliliği
a- TCfvatandai foamal
b- iamufhşzmetaeışndenfaa sala foamamal
c- 25faai n fdoaduımuifoamalk2006l
d- Enfazfşaloluafmezunufoamal
e- i s ta foamamal
i- A sleıaşlfaapm ifaafdafmuaifoamal
g- Tal sşıaşf suçaaıfhaışç,ftopaamf1fa afveaafdahafiazaafhapş sfceza s faamam ifoamal
h- Zşmmet,ffşhtaa s,fşıtlap,fıüivet,fh ı s za l,fdoaand ı c a l,fşnanc flötüaefluaaanma,fdoaana fşfa sfgşbşfaüzfl zaıtıc f
suçaaıaaflaçalç a l,fıe smşfşhaaefveaafaa mf satımaaıafie satflaı itııma,fteıöıfeaaemaeışneflatıamafvefbufgşbşf
eaaemaeışftahışlfvefteivşlf suçaaı ndanfbşışaaefhülümfgşamemşifoamalfkmezluıf suçaaıdanfhülümfgşaenaeıfafaf
uğıa saaaıfbşaefmşaaetvelşaşfoaamazaaıl
28 fM ’ni doğrudan düşüren öebeplerf
a- ie sşnfhülümfgşamefveaafl s taanmafhaaşfkmahkeme kararının enel kurula bildirmeöi ilel
b- Mv’nşnfCBf seçşame sşfduıumunda
c- Öaüm
şl Paıt sşnşnflapatıama s naf sebepfoaanfmv’nşnfmvaaşğşfdüiüıüamezf5fa afbailafpaıtdefgöıevfaaamazfk2010l
29 fM ’nin TBMM kararları ile düşme öebepleri
a- Mv’denfş stia
b- Mecaş sfçaa ima s nafözüı süzfveaafşzşn sşzf1faafşçşndeftopaamf5fbşıaeişmdeflatıamama s fduıumundaf266foafşae
c- Mvfşaefbağdaimaaanfbşıfgöıevşf süıdüımeltef sıaıfedşame sşfduıumundaf
30 M ’nin gre e başlamaöıf
a- Yemşnaefbaiaaı
31 fM ’nin millet ekilliği öıfatnı kazanmaöı
a-
32 fM adayı olmak için gre lerinden çekilmeöi erekenler
a- Hâlşmfvef savc aaı
b- Yül selfaaıg foıganaaı fmen supaaı
c- Yül selöğıetmfluıumuföğıetmfeaemanaaı
d- Yül selöğıetmfluıuaufüaeaeış
e- iamudalşfmemuıaaıfvefdşğeıflamufgöıevaşaeış
i- Sşaaha fluvvetaeıfmen supaaı
33 fM için gre lerinden çekilipi öeçilmediği için gre lerine eri dgnemeyenler
a- Sşaaha fluvvetaeıfmen supaaı
b- Yül selfaaıg foıganaaı fmen supaaı
c- Hâlşmaeıfvef savc aaıfgeışfdönemezaeı
34 TBMM öeçim dgnemi öüreöif
a- 4fa adafbşıfaap a ıfk2006l
35 TBMM öeçimlerinin yenilenmeöine olarak karar erenlerf
a- TBMMfvefCumhuıbailan
36 Erken öeçim kararı almaya yetkiöi olanlarf
a- TBMMfk139l
b- fCumhuıbailan fTBMMfbailan nafdan iaıal
37 TBMM öeçimlerinin eriye bırakılma nedeni
a- Savaif sebebşfşaef1fa afgeışaefb ıal ama s nafTBMMflaıaıfveışı
38 Ara öeçime idebilme koşulları:fAıaf seçşmaeıfbşıflezfaap a ı,f30faafgeçme sşfgeıelşı,f1fa aflaaafaap amaz,
a- İ st snaaaı
şl 30faafşçşndefTBMMfüaeftamf saa s ndaf f5fazaamafoauı safaıaf seçşmefgşdşaşı
şşl 1fa aflaaaf f5fazaamafoa safbşaefaıaf seçşmfaa pmaz
şşşl 30faafşçşndefvef sonf1fa afşçşndefbşıf seçşmfçevıe sşndefTBMMfüae sşflaamaz safaıaf seçşmfaap a ıfvefzoıunauduı
39 Seçimlerin ygnetm e denetminden öorumlu mercii

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.