KPSS Vatandaşlık Ders Notları, Konu Anlatımı PDF İndir Güncel - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

KPSS Vatandaşlık Ders Notları, Konu Anlatımı PDF İndir Güncel

19.02.2020
574
A+
A-
KPSS Vatandaşlık Ders Notları, Konu Anlatımı PDF İndir Güncel

KPSS Vatandaşlık Ders Notları, Konu Anlatımı PDF İndir Güncel

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “KPSS Vatandaşlık Ders Notları, Konu Anlatımı PDF İndir Güncel” paylaştım.

 

KPSS Vatandaşlık Ders Notları, Konu Anlatımı PDF İndir Güncel

 


 

 

 

“KPSS Vatandaşlık Ders Notları, Konu Anlatımı PDF İndir Güncel” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Buda benden size küçük not olsun 🙂

 

1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye):
Meclis Hükümeti (Yasama ve yürütme organları, yasamada toplanır.)
24 maddeden oluşur.
“Egemenlik kayıtsız şartsız m illetindir” ilkesi benimsenmiştir.
Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
Meclis hükümeti sistemi ile yasama, yürütme, yargı gücü TBMM’nin
elindedir.
Yasama ve yürütme yetkisini kendisinde toplamıştır (Meclis hükümeti)
Hükümetin doğal başkanı meclisin de başkanıdır.
Hükümet meclisin denetimi altı ndad ı r.
Seçimler iki yılda bir yapılır.
Seçmen yaşı 18’dir.
Meclis devamlı toplantı halindedir.
Çift dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.
Yerinden yönetim ilkesi benimsenmiştir.
1921 Anayasasında yargı düzenlenmemiştir.
1921 Anayasası Kanun-i Esasi’yi (1876) yürürlükten kaldırmamıştır. Yani
1924 Anayasası yürürlüğe girene kadar iki anayasa da yürürlükte kalmıştır.
1921 Anayasasında 1923 Değişiklikleri:
Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyettir.
Cumhurbaşkanı meclis tarafından bir dönem olarak milletvekilleri
tarafından seçilecektir.
Cumhurbaşkanı 4 yıllığına seçilecektir.
Cumhurbaşkanının meclis tarafından ikinci kez seçilmesi mümkündür.
Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından
seçilecektir.
Bakanlar, Başbakan tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilecektir.
Bakanlar, Cumhurbaşkanınca meclis onayına sunulacaktır.
Devletin dini İslam’dır.
Devletin resmi dili Türkçe’dir.
Başkenti Ankara’dır.
Yukarıdaki değişliklerle birlikte 1921 Anayasası’na sonradan “Devletin dini
İslam, dili Türkçe’dir.” ibareleri eklenmiştir.
1921 Anayasasının Özellikleri:
En kısa ve özlü anayasadır.
Tek yumuşak anayasadır.
Çerçeve anayasa özelliğindedir.
Asli kurucu iktidar özelliğindedir.
Temel hak ve ödevlerle ilgili düzenleme yapılmamıştır.
Laik bir anayasa değildir.
1924 Anayasası (20 Nisan 1924)
Karma hükümet sistemi benimsenmiştir. (Yasama ve yürütme organları,
yasamada toplanır.)
Kuvvetler birliği, görevler ayrılığı sistemini benimsemiştir.
Çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemiş. (Oy çokluğu ilkesinin
geçerli olması). Çoğunlukçuluk iktidar dışındaki grupların siyasi alana
katılamadığı ve çoğunluğun söyleminin egemen olduğu sistemdir.
Devletin temel niteliği cumhuriyet’tir. (bu madde değiştirilemez)
“Güçler birliği” ve “meclisin üstünlüğü” benimsenmiştir.
Seçilme yaşı 30’dur.
Cumhurbaşkanı 4 yıllığına seçilir.
Cumhurbaşkanının tekrar seçilme imkanı vardır.
Cumhurbaşkanının kanunları yayımlama süresi 10 gündür.
Tüzükler, Danıştay incelemesinden geçmek zorundadır.
1924 Anayasasının Özellikleri:
Sert bir anayasadır.
Çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemiştir (Oy çokluğu ilkesinin
geçerli olması)
En fazla değişikliğe uğrayan anayasadır.
En sivil anayasadır.
Şimdiye kadar en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır.
Anayasanın üstünlük ilkesi benimsenmiştir.
Sıkıyönetim kavramına yer verilmiştir.
1924 Anayasası diğer anayasalarımızın hiç birinde olmayan, kanunları
yorumlama (yasama yorumu) yetkisini TBM M ‘ye vermiştir.
“Türkiye Devleti bir Cum huriyet’tir” maddesinin değiştirilmesi
yasaklanmıştır.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.