KPSS Anayasaya Hazırlık Çalışması PDF Lisans ve Önlisans Vatandaşlık - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

KPSS Anayasaya Hazırlık Çalışması PDF Lisans ve Önlisans Vatandaşlık

19.02.2020
313
A+
A-
KPSS Anayasaya Hazırlık Çalışması PDF Lisans ve Önlisans Vatandaşlık

KPSS Anayasaya Hazırlık Çalışması PDF Lisans ve Önlisans Vatandaşlık

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “KPSS Anayasaya Hazırlık Çalışması PDF Lisans ve Önlisans Vatandaşlık” paylaştım.

 

KPSS Anayasaya Hazırlık Çalışması PDF Lisans ve Önlisans Vatandaşlık

 


 

 

 

“KPSS Anayasaya Hazırlık Çalışması PDF Lisans ve Önlisans Vatandaşlık” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Buda benden sizlere küçük notlar olsun 🙂

Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu:
1
Tam Ehliyetliler:
2
Sınırlı Ehliyetliler: Sınırlı ehliyetliler grubuna evli olanlar ile kendilerine
yasal danışman atanmışlar girer.
3
Sınırlı Ehliyetsizler: Ayırt etme gücüne sahip küçükler ile ayırt etme
gücüne sahip kısıtlı kişilerdir. Medeni kanuna göre bu kişiler yasal
temsilcilerinin izni olmadan kendi işlemleri ile borç altına giremezler haksız
fiillerinden dolayı sorumludurlar.
4
Tam Ehliyetsizler: Bu kişiler fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan ayırt
etme gücünden yoksun olan kişilerdir.
Hukuki işlem Ehliyeti: Bir kişinin hukuki işlem yapabilme, hukuki işlemlerde
kendi lehine haklar ve borçlar yaratabilmesidir.
Haksız Fillerden Sorumlu olma Ehliyeti: Kişinin hukuka aykırı fiilleri ile
başkalarına vermiş olduğu zararları kendisinin ödemekle yükümlü tutabilme
ehliyetidir. Bu ehliyete bütün kişiler sahiptir.
Dava Ehliyeti: Kişinin mahkemelerde davacı veya davalı sıfatı ile yemin, ikrar,
sulh ve feragat gibi yargılama hukukuna ait işlemleri yapabilmesini ifade eder.
Tam ehliyetsizler hariç bütün kişilerin ehliyeti vardır.
Taraf Ehliyeti: Bir kişinin davacı veya davalı olabilme ehliyetidir.
Şekli Hukuk: Uyuşmazlıkların çözümünde izlenecek usulü gösteren kurallardır.
Nitelikleri Bakımından Haklar
Mutlak Haklar: Herkese karşı ileri sürülebilen ve sahibine tam bir hakimiyet
veren haklardır.
a.
Mallar üzerindeki mutlak haklar: Hukuki anlamda mal, para ile ölçülebilen
ve başkalarına devredilebilen haklardır. Mallar, maddi mallar ve maddi
olmayan mallar olarak ikiye ayrılır.
b.
Ayni Haklar( Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar): Kişilere doğrudan
doğruya hakimiyet kurma yetkisi veren ve bu nedenle herkese karşı ileri
sürülebilen bir malvarlığı hakkıdır.
b.1. Mülkiyet Hakkı: Sahibine tam ve geniş yetkiler veren haklardır. Mülkiyet
hakkına sahip olan kimse bu hakkın konusunu oluşturan eşyayı hukuk düzenin
tespit ettiği sınırlar içinde kalmak şartıyla dilediği gibi kullanabilir.
b.2. Sınırlı Aynı Haklar: Aynı haklardan bazıları mülkiyet hakkı gibi geniş
yetkiler vermeyip sınırlı bazı haklar tanımaktadır. Sınırlı ayni haklar tanıdıkları
yetkinin mahiyetine göre irtifak hakları taşınmaz yükü ve rehin hakları olmak
üzere 3 e ayrılır.
b.2.1. İrtifak Hakları: Başkasına ait bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma
yetkisini veren ayni haklardır. Ör; oturma hakkı, mecra hakkı, inşaat(üs kurma)
hakkı
Şahsi irtifak hakları
1.İntifa hakkı
2.Oturma (sükna) hakkı
3.Üst hakkı
4.Kaynak hakkı
b.2.2. Taşınmaz Yükü: Bir taşınmaza sahip olan kişinin yalnız o taşınmazla
sorumlu olmak üzere bir kimseye bir şey vermek veya o işi yapmakla yükümlü
kılınmasıdır. Ör; bir üzüm bağına sahip olan A’nın bağından elde ettiği
üzümleri şarap fabrikası olan B’ye teslim etmeyi taahhüt etmesi ve bu
yükümlülüğünü üzüm bağının değeriyle teminat altına almasıdır.
b.2.3. Rehin Hakları: Bu haklar sahibine alacağını borçlusundan alamadığı
takdirde rehin verilmiş olan şeyi sattırarak paraya çevirmek sureti ile alacağını
tahsil etmek yetkisini veren ayni haklardır.
Nispi Haklar: Herkese karşı ileri sürülemeyen ancak belirli kişilere karşı ileri
sürülebilen haklardır.
Yenilik Doğuran Haklar
Bu haklar sahibine tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum
yaratma veya mevcut hukuki durumu değiştirmek ya da tamamen ortadan
kaldırma yetkisi veren haklardır.
a.
Kurucu Yenilik Doğuran Haklar
Yeni bir hukuki ilişkinin doğmasına yol açan haklardır.
İştira (Alım Hakkı): Hak sahibine tek taraflı bir beyanla gayrimenkulün alıcısı
olabilme hakkını sağlayan haklardır.
Şuf’a (Ön A lım ) Hakkı: Bir gayrimenkulün üçüncü bir şahsa satımı halinde bu
hakka sahip olanın tek taraflı bir beyanla gayrimenkulün alıcısı olma hakkını
sağlayan haklardır.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.