KPSS Türkçe Stratejik Ders Notları PDF iNDİR 2020-2021 - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

KPSS Türkçe Stratejik Ders Notları PDF iNDİR 2020-2021

20.02.2020
3.466
A+
A-
KPSS Türkçe Stratejik Ders Notları PDF iNDİR 2020-2021

KPSS Türkçe Stratejik Ders Notları PDF iNDİR 2020-2021

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için ” KPSS Türkçe Stratejik Ders Notları PDF iNDİR 2020-2021″ paylaştım.

 

KPSS Türkçe Stratejik Ders Notları PDF iNDİR 2020-2021

 


 

 

 

” KPSS Türkçe Stratejik Ders Notları PDF iNDİR 2020-2021″ sonra buna bakmayı unutmayın.

Benden Size Küçük Notlar :))

 

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEĞİNDE
ANLAM
û “Kendi toplumsal gerçeğini ortaya l<oy-
ma” sözü bir sanatçı açısından içinde ya­
şadığı topluma sırt çevirmemeyi, bir eser
açısından ise toplumsal yaşama ayna tut­
ma özelliği göstermeyi ifade eder.
il “Elinde bir harita, pusula olmama” sözü
“geçmişin birikimlerinden yararlanmama”
anlamı taşır.
û “Bu aymazlıkları rekabet kuruluna hava­
le etmek (ceza vermek) de görevlerimiz
arasında yer alırdı.”cümlesinde “havale
temek” sözü “ceza vermek” anlamında
kullanılmamıştır.
û “Çay bitti, isterseniz kahve yapayım.”
cümlesinde “bitti” fiili “tükendi” anlamında
kullanılmıştır.
û “Yeterince emek harcamayıp zihninizde­
ki tarlavı sürmezseniz hiçbir işte başarılı
olamazsınız.”cümlesinde altı çizili söz
grubu “belleğine işlerlik kazandırarak onu
geliştirmek” anlamında kullanılmıştır..
* “Kartalkaya, Bolu’ya kışın tatil için gelen­
lere ev sahipliği yapmaktadır.”cümlesinde
insan dışındaki bir varlığa (Kartalkaya)
insan özelliği (ev sahipliği yapmak) veri­
lerek insandan doğaya aktarma (kişileş­
tirme) sanatına başvurulmuştur.
û “Söz konusu oyunun, salt güldüren, eğ­
lendiren değil; üzen, düşündüren yönleri
de var.”cümlesinde “güldüren, eğlendi­
ren ” sözleri ile “üzen” sözü arasında kar­
şıtlık söz konusudur.
* “Kışın Burgazada da yakınındaki kardeş
adalar gibi fazla konuşmuyor.”cümlesinde
insan dışındaki bir varlığa (Burgazada )
insana özgü nitelik (fazla konuşmuyor)
verilerek kişileştirme sanatına başvurul­
muştur.
# “Yosun tutmuş bir yalnızlık okunuyordu
adamın gözlerinde.”cümlesinde “yosun
tutmuş” söz öbeği “yalnızlık” sözcüğünü
somutlaştırmıştır.
4 “Sıcak bir yaz günü, akşam uzaklardaki
çocuklarımızdı konuştuğumuz” dizelerin­
de altı çizili sözcük ilk (temel) anlamıyla
kullanılmıştır.
* “Hafta sonuna alınan toplantı yüzünden
bütün Planlarım suva düştü.” cümlesinde
altı çizili söz cümleye “gerçekleşmeme”
anlamı katmıştır.
û “Tarih öncesi çağlardan günümüze ka­
dar çok çeşitli uygarlıkların yaşam alanı
olan bu kent, her defasında küllerin­
den doğarak bölgenin cazibe merkezi
olmuştur.”cümlesinde altı çizili sözle “yi­
tirdiği işlevi ve canlılığı yeniden kazan­
mak” anlamı kastedilmiştir.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.