KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımı İndir - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımı İndir

19.02.2020
298
A+
A-
KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımı İndir

KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımı İndir

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımı İndir” paylaştım.

 

KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımı İndir

 

 


 

 

 

“KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımı İndir” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Borçları Sona Erdiren durumlar: Takas, Birleşme, İfa (Ödeme), Zamanaşımı,
Tedit (Yenileme)
Edim: Aralarında mevcut borç ilişkisi nedeniyle alacaklının borçludan istediği,
borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış şeklidir.
Sözleşme: İki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere iradelerini karşılıklı
ve birbirine uygun surette açıklamaları demektir.
İcap: Sözleşmeyi kurmak üzere yapılan ilk irade açıklamasıdır.
İfa: Borç ilişkisinde tarafların yapmaları gereken yükümlülüklerini (edimi)
yerine getirmeleridir.
Temerrüt: Borçlunun borcunu ödememekte, alacaklının alacağını almakta
direnmesi.
Zilyetlik: Eşya üzerinde bilinçli bir şekilde kurulup sürdürülen hakimiyet
durumudur.
Def’i: Davalının borcunu, özel bir nedenden dolayı yerine getirmekten
kaçınmasına olanak veren hak.
Fesih: Sürekli borç ilişkisini geleceğe etkili olarak ortadan kaldıran bozucu
yenilik doğuran haktır. Fesih(Dağıtma) bir tüzel kişiliğin bir kararla sona
erdirilmesi.
İnfisah (Dağılma): Bir tüzel kişiliğin herhangi bir işleme gerek olmaksızın
kendiliğinden sona ermesi.
İntifa hakkı: Yararlanma hakkı; başkasına ait malları kullanma ve bunlardan
yararlanma yetkisi veren hak.
İrtifak hakkı: Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan
ayni hak.
Zamanaşımı: Yasaların belirlediği süre içerisinde ve şartlarda alacaklının
alacağını talep etmemesi sonucu hakkını yitirmesidir.
Ahde Vefa İlkesi: Koşullar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın tarafların sözleşmede
belirlenen doğruluk ve dürüstlük kurallarına uymak zorunda olmasına denir.
Tedit (Yenileme): Yeni bir borç meydana getirmek suretiyle eskisinin ortadan
kaldırılmasıdır.
Kambiyo: Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya
bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir
yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli.
Poliçe: Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir
başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiridir.
Ölüm Karinesi: Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakmayı gerektiren durumlar
içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır. Bir
kimsenin kütüğüne o yerin en büyük mülki amirinin emri ile ölüm kaydı
düşürülür. Ö r; Havada infilak edip parçalanarak denize düşen bir uçakta
yolculuk etmekte olan cesedi de bulunamayan bir kimsenin ölmüş olduğunu
ispat etmek imkansız denecek kadar zordur.
Gaiplik: Ölüm tehlikesi içinde kaybolan ve kendisinden uzun zamandan beri
haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları
bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine
karar verebilir. Bir kimsenin gaipliğine iki halde karar verilebilir.
1
Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma: Bir kimsenin bu halde gaipliğine karar
verilebilmesi için bir yıl süre geçmesi gerekmektedir.
2
Uzun Zamandan Beri Haber Alınamaması Durumunda: Bu durumda ise
son haber tarihinden itibaren 5 yıl süre geçmesini tespit etmiştir. Yüzmek için
denize giren ve iyi yüzme bilen bir kişinin geri dönmemesi durumudur.
Fiil Ehliyetinin Koşulları:
1
Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Olumlu): Medeni kanuna göre ayırt
etme gücünü ortadan kaldıran haller şunlardır: Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, yaş
küçüklüğü ve sarhoşluk.
2
Ergin olmak (olumlu): Erginlik, 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Bir kimse
henüz 18 yaşını doldurmamış olmamasına rağmen ergin sayılır. Bu duruma
erginlik denir. Erken erginlik 2 halde söz konusudur.
a.
Evlenme ile ergin olma: Evlenme kişiyi ergin kılar. Evlenme erginliği
medeni kanuna göre erkek veya kadın için 18 yaşını doldurmasıdır. Olağanüstü
durumlarda önemli bir sebeple 16 yaşını bitirmiş kadın ve erkeğin
evlenmesine hakim tarafından karar verilebilir. Buna olağanüstü evlenme
erginliği denir.
b.
Mahkeme kararı ile ergin olma: 16 yaşını dolduran küçük kendi isteği ve
velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınabilir. (en az 15 yaş.)

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.