Vatandaşlık Dersi 1961- 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması PDF İndir - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

Vatandaşlık Dersi 1961- 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması PDF İndir

19.02.2020
342
A+
A-
Vatandaşlık Dersi 1961- 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması PDF İndir

Vatandaşlık Dersi 1961- 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması PDF İndir

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “Vatandaşlık Dersi 1961- 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması PDF İndir” paylaştım.

 

Vatandaşlık Dersi 1961- 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması PDF İndir

 


 

 

 

“Vatandaşlık Dersi 1961- 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması PDF İndir” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Buda benden sizlere küçük notlar olsun 🙂

 

b.
Bozucu Yenilik Doğuran Haklar
Hak sahibi tarafından kullanılmaları ile mevcut bir hukuki durumu ortadan
kaldıran haklardır. Vekilini azletmek veya haklı olarak hizmet sözleşmesini
feshetmek bu haklardandır. Ör; Boşanma hakkı gibi.
c.
Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar
Hakkın kullanılması ile mevcut bir ilişkide değişiklik meydana getiren haklardır.
Seçimlik borçlarda seçim hakkını kullanma bu gruptaki haklardandır.
Alelade Haklar
Kullanılmaları ile yeni bir hukuki durumu meydana getirmeyen haklardır. Reşit
olmamış çocuklar bakımından sadece anne ve babalara tanınmış olduğu
velayet hakkı kapsamında çocuğa öğüt vermek, ihtarda bulunmak, onu temsil
etmek hakkı girer.
Hakların Kazanılması:
Kurma yoluyla kazanma: Bir kimsenin sahip olduğu hakkı devretmeksizin bu
hak üzerinde bir başkasına yeni bazı haklar sağlaması durumunda kazanılır. Ör;
A’nın komşusu olan B’ye tarlası üzerinde geçit hakkı vermesi.
Hakların kazanılması kuralı iyi niyet (subjektif iyi niyet)
Hakların kullanılması kuralı objektif iy i niyet (dürüstlük) dür.
Aleniyet ilkesi: Temelinde hukuk devleti mekanizmasının, kamunun devlete
karşı güven duymasını sağlamak olan, taraflar, tanıklar ve kamunun
yargılamaya güvenini sağlamak açısından en önemli unsuru ve isteyen kişilerin
duruşmalar sırasında mahkeme salonlarında bulunup, duruşmanın adil bir
düzende, usulüne uygun yapılmasını ve adaleti sağlayan ilkedir.
Devleti Oluşturan Unsurlar
Halk (Millet): Devlet otoritesinin yönettiği insanlar topluluğudur.
Ülke (Toprak): Devletin, üzerinde egemenlik kurduğu kara parçasıdır.
İktidar (Egemenlik): Halk ve ülke üzerinde egemenlik hakkını kullanan
otoritedir.
Oligarşik Devlet: Egemenliğin bir grup ya da zümre tarafından kullanıldığı
devlet biçimidir. Oligarşik devlete Suriye örnek olarak gösterilebilir.
Teokratik Devlet: Egemenliğin dinsel ve kutsal yollarla tanrıdan kullanıldığına
inanılan devlet biçimidir. Bu devlet biçimine İran örnek verilebilir.
Üniter Devlet: Devletin ülke, millet ve egemenlik unsurları ile yasama,
yürütme ve yargı organları bakımından teklik özelliği gösterdiği devlettir. Ör;
Türkiye, Japonya, Norveç, Portekiz, Fransa, İngiltere ve Yunanistan gibi.
Merkezi Üniter Devlet: Devletin dışında başka kamu tüzel kişisinin
bulunmadığı ve bütün devlet faaliyetlerinin merkezden yürütüldüğü bir
devlettir.
Adem-i Merkezi Üniter Devlet: Bazı devlet faaliyetlerinin kamu kişileri
tarafından yürütüldüğü devlettir.
Konfederasyon: İki veya daha çok devletin uluslar arası hukuki kişiliklerini
korumak amacıyla özellikle ortak bir savunma sağlamak amacıyla kurdukları
devlettir. İç ve dış ilişkilerinde özerktirler. Tüzel kişilikleri yoktur. Ör; ABD’nin
eski yönetim şekli
Federal Devlet: İçişlerinde serbest dışişlerinde birbirine bağlı devletlerdir.
Federasyonu oluşturan devletlere federe devlet (eyalet) bunları oluşturan
devlete federal devlet denir. Federal devlet federe devletin üstündedir. ABD,
Almanya, İsviçre, Kanada, Avusturya, Rusya, Avustralya federal devletlere
örnektir.
Kuvvetler ayrılığı: Kuvvetler ayrılığı teorisinin kurucusu Montesquieu’dur.
Yarı Başkanlık Sistemi: Fransa, Portekiz gibi ülkelerde uygulanır.
Mutlak Monarşi: Yasama ve yürütmede toplanmıştır. Devletin tek ve
hiyerarşik otoritesi hükümdardır. 1876 Anayasası’nda görülmüştür. Ör; Suudi
Arabistan Krallığı.
Meşruti Monarşi: Devletin başı olan tek egemen kişinin yetkilerinin kısmen de
olsa sınırlandırıldığı ve bu yetkileri paylaşan bir makamın monarşi şeklidir. Ör;
İngiltere, Japonya, İspanya.
NOT: Dünyada ilk kez 1946 Fransız Anayasası halk tarafından birinci oylamada
reddedilmiş bu anayasa ikinci referandumda kabul edilmiştir.
Temsili Demokrasi: Türkiye devleti Temsili Demokrasi ile yönetilir.
Temsili Demokrasinin Kontrol Mekanizmaları:
1
Parlamentonun (meclisin) feshi
2
Dilekçe hakkı
3
Temsilcilerin Azli Müessesesi
4
Danışma Referandumu (İstişari Referandum)
5
Politik Grev

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.