Zihin Haritaları ile KPSS Vatandaşlık Özet Versiyon PDF İndir 2020-2021 - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

Zihin Haritaları ile KPSS Vatandaşlık Özet Versiyon PDF İndir 2020-2021

19.02.2020
1.982
A+
A-
Zihin Haritaları ile KPSS Vatandaşlık Özet Versiyon PDF İndir 2020-2021

Zihin Haritaları ile KPSS Vatandaşlık Özet Versiyon PDF İndir 2020-2021

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “Zihin Haritaları ile KPSS Vatandaşlık Özet Versiyon PDF İndir 2020-2021” paylaştım.

 

Zihin Haritaları ile KPSS Vatandaşlık Özet Versiyon PDF İndir 2020-2021

 


 

 

 

“Zihin Haritaları ile KPSS Vatandaşlık Özet Versiyon PDF İndir 2020-2021” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Benden Size Küçük Notlar :))

 

MECLİS BAŞKANLIĞI
Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılır. Seçim 4 turlu yapılır.
1.TUR ve 2.TUR
Üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile yapılır.
3.TUR
Salt çoğunluk ile
4.TUR
En çok o y alan iki aday arasında yapılan seçimle, en çok o y alan aday kazanır.
NOT: 2001 Anayasa değişiklikleri ile Meclis Başkanlığı seçimlerinin 5 gün içinde
sonuçlandıracağı hükmü getirilmiştir.
NOT: TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanınca seçimin yenilenmesine karar
verilmesi halinde geçici Bakanlar Kurulu’na siyasi parti gruplarından alınacak
bakan sayısını saptar.
TBMM Başkanı, Meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütür.
Meclis Sekreterine karşı açılacak davada soruşturma izni verir.
NOT: Anayasa Mahkemesi, TBMM Başkanını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı
Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
Soru:
Bakanlar Kurulu adına sözlü ya da yazılı olarak cevaplandırılmak üzere
Başbakan veya bakanlardan bilgi istemektedir.
Meclis Araştırması:
Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemedir.
Bakanlar Kurulu (hükümet), siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili
isteyebilir.
Meclis araştırması özel bir komisyon tarafından yürütülür.
Komisyon araştırma sonunda bir rapor hazırlar fakat bununla ilgili bir oylama
yapılmaz.
Genel Görüşme:
Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel
Kurulu’nda görüşülmesidir.
Bakanlar Kurulu (hükümet) siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekilinin
önergesi ile istenebilir.
Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme: Verilme şekli, içeriği, kapsamı,
cevaplandırılma, görüşme, araştırma yöntemleri; meclis içtüzüğüyle
düzenlenir.
Gensoru:
Bakanlar Kurulu’nun genel politikası veya bir bakanın kendi bakanlığında
izlediği politikanın meclis tarafından denetlenmesidir.
Hükümeti veya bir bakanın görevden uzaklaştırılmasına neden olabilir. Bu
yüzden hükümetin veya bakanın siyasi sorumluluğuna yol açar.
Gensoru önergesi bir siyasi parti grubu adına veya en az 20
milletvekilinin imzasıyla verilir.
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki 3 gün içinde bastırılarak üyelere
dağıtılır; dağıtılmasından itibaren 10 gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı
görüşülür. Bu görüşmede ancak önerge sahiplerinden biri, siyasi parti
grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir
bakan konuşabilir.
Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli
edilir; ancak gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği
tarihten başlayarak 2 gün geçmedikçe yapılamaz ve 7 günden sonraya
bırakılamaz.
Gensoru görüşmelerinin bitiminden 1 tam gün sonra güven oylaması
yapılır. Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. Bakanlar kurulunun veya bir
bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile olur. Gensoru
siyasi sorumluluğa yol açar.
Yaptırımı vardır.
Meclis Soruşturması:
Başbakanın veya herhangi bir bakanın Yüce Divanda yargılanabilmesi için
soruşturma açılmasıdır. Meclis soruşturma önergesi meclis üye tam sayısının
en az 1/10’inin (55 milletvekili) imzasıyla verilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde siyasi partilerin güçleri
oranında temsil edildiği 15 kişilik bir komisyon kurulur. Komisyon, soruşturma
sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclise sunar. Bu süre 2 ay daha
uzatılabilir.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.