2020-2021 VATANDAŞLIK GÜNCEL DERS NOTLARI PDF İNDİR - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

2020-2021 VATANDAŞLIK GÜNCEL DERS NOTLARI PDF İNDİR

19.02.2020
1.951
A+
A-
2020-2021 VATANDAŞLIK GÜNCEL DERS NOTLARI PDF İNDİR

2020-2021 VATANDAŞLIK GÜNCEL DERS NOTLARI PDF İNDİR

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “2020-2021 VATANDAŞLIK GÜNCEL DERS NOTLARI PDF İNDİR” paylaştım.

 

2020-2021 VATANDAŞLIK GÜNCEL DERS NOTLARI PDF İNDİR

 


 

 

 

“2020-2021 VATANDAŞLIK GÜNCEL DERS NOTLARI PDF İNDİR” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

 

Önceki Anayasaların Değiştirilme Şekli:
1876 Anayasası: Üye tamsayısının 2/3’ü ve padişah onayı ile
1921 Anayasası: Anayasa değişikliği ile ilgili hüküm yoktur.
1924 Anayasası: Üye tamsayısının 1/3’inin teklifi ve 2/3’inin onayı ile.
1961 Anayasası: Üye tamsayının 1/3’inin yazılı teklifi ve meclisin 2/3’inin
onayı ile.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Kurulun Oluşumu:
YSK 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur.
Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından
seçilir. Bu üyeler, aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.
YSK’ya Yargıtay ve Danıştay’dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer
yedek üye ayrılır.
Seçilen Başkan ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.
SEÇİMLERE HAKİM OLAN İLKELER
Seçimlerin Serbestliği: Bu ilke vatandaşların hiçbir baskı ve zorlama olmadan
oy kullanabilmelerini ifade eder. Fakat anayasamız “mecburi” oy sistemini
(1982) kabul etmiştir.
Genel O y İlkesi: Tüm vatandaşların maddi ve cinsiyet gibi farklılıklarına
bakılmaksızın oy hakkına sahip olmasını ifade eder. Türkiye’de Meşrutiyet
döneminde servete bağlı oy ilkesi uygulanmış, 1924 yılında servet esası
kaldırılarak erkeklere oy hakkı verilmiş nihayet 1934 yılında ise kadınlara oy
hakkı tanınarak genel oy ilkesi benimsenmiştir. Fakat seçmen olabilmenin bazı
şartları vardır.
Eşit O y İlkesi: Her seçmenin bir tek oya sahip olmasıdır.
Tek Dereceli Seçim İlkesi: Tek dereceli seçim, seçmenlerin temsilcileri aracısız
yani doğrudan seçmesidir. 1946 yılına kadar Türkiye’de 2 dereceli seçim
sistemi uygulanmıştır. Bu sisteme göre seçmenler önce ikinci seçmenleri
seçer. Daha sonra ise ikinci seçmenler de ikinci bir oylama ile asıl temsilcileri
seçerler.
Gizli o y ilkesi: Oyun gizli olarak verilmesidir. 1950 yılında kabul edilmiştir.
Açık sayım ve döküm ilkesi: Oyların sayımının aleni olarak yapılmasıdır. İlk
defa 1950 yılında uygulanmıştır.
Seçmen Olabilmenin Şartları:
s
TC Vatandaşı olmak
s
18 yaşını doldurmuş olmak
s
Seçmen kütüğüne kayıtlı olmak
s
Kısıtlı olmamak
s
Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.
Seçimin Erkene Alınması:
1
Cumhurbaşkanının seçilememesi halinde TBMM seçimleri derhal
yenilenir.
2
Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda, Cumhurbaşkanı TBMM
Başkanına danışarak seçimin yenilenmesine arar verebilir.
a. Yeni kurulan Bakanlar Kurulunun güvenoyu alamaması veya Bakanlar
Kurulunun gensoru sonucu yahut görev sırasında Başbakanın güvenoyu
isteminin reddedilmesi yollarından biri ile düşürülmesi durumunda, 45
gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması, ya da kurulduğu halde
güvenoyu alamaması,
b. Başbakanın güvensizlik oyu dışında çekilmesi üzerine 45 gün içinde
Bakanlar Kurulunun kurulamaması
c. Yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanının seçiminden sonra, 45 gün
içinde Bakanlar Kurulunun kurulmaması.
NOT: Normal süresinden önce yapılan seçimlere “erken genel seçim” denir.
Seçimlerin Ertelenmesi
Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM,
seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi
ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem
tekrarlanabilir.
Ara Seçimler
S
TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir.
S
Ara seçim, her seçim döneminde 1 defa yapılır ve genel seçimlerden 30
ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.
S
Üye tamsayısından (550) %5 oranında en az 28 üyelik boşalırsa ara
seçimler 3 ay içinde yapılır.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.