APOTEMİ YAYINLARI 2020 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

APOTEMİ YAYINLARI 2020 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR

31.01.2020
13.673
A+
A-
APOTEMİ YAYINLARI 2020 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR

APOTEMİ YAYINLARI 2020 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR

Merhaba YKS (TYT-AYT) adayları bugün sizler için “APOTEMİ YAYINLARI 2020 DENEME SINAVI TÜRKİYE GENELİ PDF İNDİR” başlıklı yazı hazırladım.Umarım paylaştığımız “APOTEMİ YAYINLARI 2020 DENEME SINAVI TÜRKİYE GENELİ PDF İNDİR” sizlere faydalı olur. Deneme sınavlarını indirmeden ” Deneme Sınavı nasıl çözülmeli?” ile ilgili video paylaştık izlemenizi öneririz.

 

Apotemi Türkiye Geneli 2019 TYT Denemesini PDF indir

Apotemi Türkiye Geneli 2019 AYT Denemesini PDF indir

 

Apotemi Türkiye Geneli 2019 TYT Denemesi Cevap Anahtarı (A)

Apotemi Türkiye Geneli 2019 TYT Denemesi Cevap Anahtarı (B)

Apotemi Türkiye Geneli 2019 AYT Denemesi Cevap Anahtarı (A)

Apotemi Türkiye Geneli 2019 AYT Denemesi Cevap Anahtarı (A)

 
 

 

“APOTEMİ Deneme Sınavı İçerisindekiler”
APOTEMİ TYT Türkçe Deneme Sınavı
APOTEMİ TYT Matematik Deneme Sınavı
APOTEMİ TYT Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı
APOTEMİ TYT Fen Bilgisi Deneme Sınavı
APOTEMİ AYT Matematik Deneme Sınavı
APOTEMİ AYT Edebiyat Deneme Sınavı
APOTEMİ AYT Fen Bilimleri Deneme Sınavı
APOTEMİ AYT Sosyal Deneme Sınavı

Ayrıca Aşağıdaki Denemeleri de İndirebilirsin.
2020 TYT Deneme Sınavı PDF İndir
2020 AYT Deneme Sınavı PDF İndir
2020 YDS Deneme Sınavı PDF İndir
2020 LGS Deneme Sınavı PDF İndir

 

 

 

cevaplayın

9. I. 17. yy.da yaşayan Racine ve Moliere kendilerine ni-
çin yazdıkları sorulduğunda “insanları eğlendirmek

için…” cevabını vermişlerdi.

II. 20. yy.ın İngiliz şairi T.S. Eliot’a göre ise şiiri anlamak-
tan kasıt ondan zevk alabilmektir.

Aşağıdakilerin hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri
en kapsamlı şekilde desteklemektedir?
A) Şiiri güzelleştiren şey, konusu değil biçemidir.

B) Temelinde “sosyal fayda” düşüncesi taşıyan şiir, in-
sanları eğlendirerek bunu başarmıştır.

C) Sanat doğuşundan günümüze kadar hep aynı bas-
makalıp ifadelerle tanımlanagelmiştir.

D) Okuyucuda haz uyandıran, titreşimler yaratabilen sa-
natçı, amacına ulaşır.

E) İnsan gerçeğinin farkında olan yazar, eserini sadece
estetik heyecan üzerine temellendirmelidir.

10. (I) Azap, yazılmadığı zaman eksik kalacak ve dile gel-
mediği takdirde varlığı anlaşılmayacak olan büyük insan

değişiminin yazıklanışına cüret ediyor. (II) Bu cüret, içsel
bir duyuşla harekete geçiriyor şairi. (III) Köklere uzanıyor
Erdem, günü aşındırıyor, geleceğe değil belki ama hayale
açılan kapıları zorluyor. (IV) Üstelik tüm bunları yaparken
kuşatıldığımız atmosferden de ses veriyor. (V) “Şiir hep

umulmadık yerlerde ve umulmadık yaşlarda karşınıza çı-
kar” dediği gibi Ömer Erdem’in, Azap’taki şiirlerin sesleri

de öyle yakalıyor okuyanını; umulmadık anlarda.

Numaralanmış cümlelerden hareketle “Azap” kitabıy-
la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle içsel bir hesaplaşmadan doğduğunu anlatı-
yor.

B) II.cümle şairin duygularına yer verdiğini belirtiyor.
C) III.cümlede ilhamını geçmişten aldığını belirtiyor.
D) IV.cümlede şiirinin bugüne bakan yönünü vurguluyor.
E) V.cümlede okurlar üzerindeki tesirine değiniyor.

11. (I) Edebiyatımızda roman, ilk defa Tanzimat Dönemi’nde
görülmeye başlar. (II) O dönemde roman okuyucumuz
roman türüyle çeviriler vasıtasıyla tanışır. (III) İlk çeviri

romanımız da Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevir-
diği Telemak’tır. (IV) Edebî anlamda ilk roman ise Namık

Kemal’in kendisi gibi başarılı eseri olan İntibah’tır. (V) Bu-
nunla birlikte Tanzimat Dönemi sadece romanda değil,

diğer türlerde de ilklerin görüldüğü bir dönemdir.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) I. dizede “hiç” sözcüğü belirteç görevindedir.

B) II. dizede sıfat – fiille nitelenmiş birleşik bir sözcük var-
dır.

C) III. dizenin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir.
D) IV. dizede belirtili isim tamlamasına örnek vardır.
E) Zarf görevli bağlaç öbeklerine yer verilmiştir.

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.