Kpss Türk Yargı Sistemi Konu Notları PDF İndir 2020 - Sınav Koçumuz

Site rengi

Tasarım

Kpss Türk Yargı Sistemi Konu Notları PDF İndir 2020

19.02.2020
265
A+
A-
Kpss Türk Yargı Sistemi Konu Notları PDF İndir 2020

Kpss Türk Yargı Sistemi Konu Notları PDF İndir 2020

Merhabalar sinavkocumuz.com ailesi sizler için “Kpss Türk Yargı Sistemi Konu Notları PDF İndir 2020” paylaştım.

 

Kpss Türk Yargı Sistemi Konu Notları PDF İndir 2020

 


 

 

 

“Kpss Türk Yargı Sistemi Konu Notları PDF İndir 2020” sonra buna bakmayı unutmayın.

 

Buda benden sizlere gelsin küçük notlar

Asli Kurucu İktidar: Daha önceden konulmuş hiçbir hukuk kuralı ile bağlı
olmadan bir devleti kuran ve ona hukuki statüsünü veren, anayasayı ilk elden
yapan iktidardır.
Tali Kurucu İktidar: Bir ülkenin anayasasını, yine o anayasada belirtilen usul ve
kurallara bağlı kalarak değiştiren iktidardır.
Kurulmuş İktidar: Kurucu iktidarın anayasa ile çizdiği sınırlar içinde kalarak
devletin yasama, yürütme ve yargı yetkisini kullanan iktidardır.
Jandarma Devleti: Liberal felsefeden esinlenen devletin görevlerini devleti
dışa karşı savunmaktan ibaret görev devletin ekonomik hayata müdahalesini
gereksiz hatta zararlı gören devlet anlayışıdır.
Bir devletin oluşabilmesi için gerekli öğeler: Ülke-Halk-Egemenlik.
Sened-i İttifak (1808): Misak (sözleşme) biçiminde ilan edilmiştir. İngiliz
meşrutiyetinin egemenlini oluşturan Magna Charta’ya benzemektedir.
Tanzimat Fermanı (1839):
Devlet harcamalarının kanunlara dayandırılması hükmü karara
bağlanmıştır.
Türklerin ilk haklar beyannamesi olarak kabul edilir.
Padişahın yetkileri bu fermanla sınırlandırılmış, anayasacılığa ve
demokrasiye geçişin ilk adımı olmuştur.
Hukuki açıdan “ferman” niteliğindedir.
Islahat Fermanı (1856):
Cizye ve iltizam kaldırılmıştır.
Gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler söylenmesi (gavur…) yasaklanmıştır.
I.Meşrutiyetin İlanı (Kanun-i Esasi) (1876):
İlk Osmanlı Anayasası, Prusya ve Belçika Anayasaları esas alınarak
hazırlanmıştır.
I.Meşrutiyetin ilanıyla memurlar sınırlı durumlar hariç azledilemezler.
Kanuna aykırı itaat etme halinde sorumluluk devam eder. (kanunsuz emir)
Milletvekili seçilme yeterliliği ilk kez bu anayasa ile düzenlenmiştir.
Yasama dokunulmazlığı ilkesi ilk kez bu anayasada düzenlenmiştir.
Yüce divan bu anayasa ile ilk kez kurulmuştur.
İlk kez genel seçim, gizli oy, basit çoğunluğu ilkeleri uygulanmaya
konulmuştur.
Olağanüstü hal kavramına ilk kez yer verilmiştir.
Bütçenin yıllık olması ve vergilerin kanuniliği ilkesi ilk kez bu anayasada
yer almıştır.
I.Meşrutiyetin ilanında Osmanlıcılık ve Batıcılık etkili olmuştur.
Vatandaşlık hakkı
Kişi hürriyeti
İbadet hürriyeti
Basın hürriyeti
Dilekçe hakkı
Öğretim hürriyeti
Mali güce göre vergi hürriyeti
Kanuni hakim güvencesi
Vergilerin kanuniliği ilkesi
Müsadere ve angarya yasağı
II.
M eşrutiyetin İlanı (1909):
Bakanlar kurulu, kolektif ve bireysel olarak padişaha bağlı değil yasama
meclisine karşı sorumludur.
Haberleşmenin gizliliği ilkesi kabul edilmiştir.
Parti kurma hakkı getirilerek çok partili hayata geçiş sağlanmıştır.
Bu dönemdeki uygulamaları demokratik olarak değerlendirmek mümkün
değildir.
1909 Kanun-i Esasi’de Yapılan Değişiklikler:
Hükümet, padişaha değil meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir.
Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
Padişahın sürgüne gönderme yetkisi kaldırılmıştır.
Yasa teklifi için gerekli olan padişah izni kaldırılmıştır.
Yasalara aykırı tutuklama yasaklanmıştır.
Padişahın meclisi açma-kapama yetkisi zorlaştırılmıştır.
Sansür yasağı kaldırılmıştır.
Cem iyet (parti) kurma hakkı getirilerek, çok partili hayata geçiş
sağlanmıştır.
Padişahın kanunları onaylama süresi belirlenmiştir (2 ay)
Padişahın mutlak veto yetkisi kaldırıldı, geciktirici, güçleştirici vetoya
dönüştürüldü.
T.C.’de Kurucu Meclis tarafından hazırlanan anayasalar: 1921, 1961, 1982

sinavkocunuzz
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.